background
TrustHoop

Bilgi Güvenliği Politikamız

Politikamız

TrustHoop, Kurum misyonu ve vizyonu doğrultusunda, TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) standardı çerçevesinde, bilginin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini sağlamak amacı ile aşağıdaki hususları taahhüt eder;

 • Bilgi güvenliği hedeflerini ve faaliyetlerini belirleyerek BGYS‘yi planlar, uygular, kontrol eder ve sistemin sürekli olarak iyileştirilmesini sağlar;
 • Yürütülen faaliyetlerin mevzuat, sözleşme, standart ve iş gereksinimlerini nasıl karşıladığını tanımlar;
 • Kişisel Verilerin Korunması (KVK) Kanunu gereksinimlerini nasıl karşıladığını tanımlar;
 • Bünyesinde kurulu olan diğer yönetim sistemleri ile beraber BGYS çalışmalarını bütünleşik olarak yürütür;
 • BGYS kapsamı çerçevesinde görev, rol ve sorumluluklar ile gerekli kaynakları belirler;
 • Gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik kriterlerini belirleyerek bilgi varlıklarının envanterini çıkarır;
 • Bilgi güvenliğini yönetmek için mevcut ve potansiyel riskleri tanımlar, değerlendirir ve uygun risk işleme seçeneklerini devreye alır;
 • İş sürekliliği planlamaları yapar, bu planları uygular ve sürecin sürekli iyileştirilmesini sağlar;
 • Bilgi güvenliği konusundaki güncel teknolojileri ve yenilikleri takip ederek, çözümler geliştirir;
 • Tüm paydaşların bilgi güvenliği ile ilgili belirlenen hususlara uyması için gerekli önlemleri alır;
 • Bu politikanın duyurulmasını, erişilebilir olmasını, farkındalığının oluşmasını ve uygulanmasını sağlar;
 • Bu politikanın ihlali durumunda ilgili süreçleri başlatır ve takip eder.