background

KVKK Uyum Süreci Yönetim Yazılımı

Kvkk ile uyumluluğun sağlanmasında kuruluşunuzun desteklenmesi

İletişime Geç

TrustHoop

Kişisel Veri Koruma Uygulama Paketi

Kurum ve şirketlerde KVKK uyumluluğu için yapılması zorunlu Hukuki ve Teknik süreçleri kolaylaştıran ve sürdürülebilir bir yapı sağlamak için geliştirilen en kapsamlı yazılımdır.

TrustHoop kişisel verileri işleme süreçlerinizde hızlı ve güvenle kullanabilir, iş süreçlerini modelleyebilirsiniz.

Binlerce satırlık Excel tablolarının ötesinde veri koruma mevzuatlarına uyum sağlama ve tüm iş birimlerini sürece katarak, operasyonları tek noktadan yürütme imkânı.

Hızlı ve kolay erişim, bilginin merkezileştirilmesi, gerçekleştirilen analizin eksiksizliği ve denetim makamına hesap verebilirlik gösterme yeteneği sağlıyoruz.

 • Mevzuat Kataloğu
 • Süreç Kataloğu
 • Kullanıcı Dostu Arayüz
 • Entegrasyon Desteği

Envanter Yönetimi

Duyuru/Talep ve Bildirim Yönetimi

Doküman Yönetimi

Rapor Yönetimi

Firma Yönetimi

Onay Yönetimi

Görev Yönetimi

Risk Analizi

banner
Neden TrustHoop?
 • KVKK sürecinde şirketlere ve danışmanlara yol gösterir.
 • Kanunun zorunlu kıldığı tüm işlemlerin tek bir merkezden yönetilmesine olanak sağlar.
 • Çalışılan sektörlere göre envanter önerileri sunar.
 • Kişisel Veri Yönetiminde envanter sorumluluğunu üstlenir.
 • Şirket uyumluluk süreçlerinin üst seviyede modellenmesini sağlar.
 • Veri yönetimi yaşam döngüsü ile sürekli güncelleme imkanı sunar.
 • Şirketlerin veri işleme politikalarını kanun, yönetmelik ve mevzuatlara dayandırma imkanı sunar.
 • Versiyonlama sistemi ile VERBİS sistemi güncelllemelerini yönetir.
 • İnsan unsurunu en aza indirerek işlemlerinizi organize eder.
 • KVKK uyum sürecinde ve devamındaki dokümantasyonu kısa sürede hazırlamanızı sağlar.
 • Şirket içinde kişisel veri koruma ve mahremiyet bilinci oluşturur.
 • Kişisel veri yürütme süreçlerini tanımlayarak departman bazında görev tanımlarına yardımcı olur.
background

TrustHoop İşlevler

TrustHoop ile Kişisel Veri Envanteri

Kurum yada Şirketin kişisel veri envanterinin detaylı olarak hazırlanabileceği bir menü sunar.. Bu menüde sayesinde ; Yapılan iş ve veriyi işleyen departman, İlgili Kişi grubu, Veri kategorisi, işlenen kişisel veri, Saklama ortamı, Saklama süresi , imha zamanı, İşleme amacı, hukuki gerekçe, alınan tedbirler, Yurt içi, yurtdışı aktarım ortamı verileri kolayca tanımlanır ve yönetilir.

Süreç Odaklı Envanter

Tüm departmanların faaliyetlerinin yer aldığı merkezi Süreç Kataloğu'nu yönetin.

İlgili Kişilerin
Yönetimi

Süreç bazında verisi işlenen kişileri seçin, Kişi Kategorisi otomatik atansın.İlgili kişileri yönetin

İşlenen Kişisel Veriler

İşlenen verileri; saklama süresi, imha yöntemi, işleme amacı ve toplama kaynağı detaylarıyla kaydedin.

Depolama & Yedekleme

Verilerin hangi dosya, defter, evrak, sunucu, yazılım ve bulut ortamlarında saklandığı ve arşivlendiğini seçin.

Veri Aktarım

İşlenen verilerin kurum içinde ve dışında kimlerle, hangi kanallardan paylaşıldığını, Yurt Dışı Aktarım detaylarıyla kaydedin.

Teknik & İdarî Tedbirler

İşlenen verilerin korunması için hangi teknik ve idarî tedbirlerin uygulandığını seçin.

Hukukî
Dayanak

İşlenen verilerin, kurumunuzun tâbi olduğu hangi standart ve mevzuata dayandığını ilişkilendirin.

Doküman
Yönetimi

Süreç bazlı Açık Rıza Beyanı ve Aydınlatma Metni üretip yayınlayın.Dokümanları yönetin

Süreç odaklı Kişisel Veri Envanteri ile veri envanterinizi sadece KVKK ile değil, GDPR ilede uyumlu yönetmeniz mümkün.
Destek almak için bize bu numaradan ulaşabilirsiniz +90 262 678 88 75

about

Envanter Yönetimi

Geniş kapsamlı veri seti seçimleri ile VERBİS'e uygun envanter girişlerinizi hızlı ve kolayca bir şekilde oluşturabilmenizi sağlar.

 • Kurumlara özel yetki matrisleri ile envanter güncellemelerinizi onaya göndermenizi sağlar.
 • Her bir departman kendi envanterini hazırlayabilir. Tek platform üzerinden bütün departman envanterlerini yönetebilirsiniz.
 • Oluşturulan veri envanterlerini Excel'e aktarabilir ilgili kişiler ile paylaşabilirsiniz

Süreç Yönetimi

Süreç yönetimi ile kurumunuza özel süreçleri kolayca tanımlayabilirsiniz.

 • Süreçlerin yetki matrisi dahilinde onaylara gönderebilir, son değişiklikleri izleyebilirsiniz.
 • Süreç odaklı Kişisel Veri Envanteri ile veri envanterinizi sadece KVKK ile değil, GDPR ilede uyumlu yönetmeniz mümkün.

about
about

Veri Setlerini tanımlama Modülü

Envanter oluşturmak için kullanılan veri kaynaklarının tanımlandığı modüldür. Geniş kaynak tanımlama özelliği ile kurumunuza özel veri setleri ile de envanterinizi oluşturabilirsiniz.

 • Veri Katagorileri
 • Güvenlik Tedbirleri
 • Faaliyet
 • Veri
 • İşlem Amaçları
 • Kişi Grupları
 • Saklama Yeri
 • Veri Saklama Süresi
 • İmha Yönetimi
 • Alıcı Grubu
 • Veri Kaynağı
 • Departmanlar
 • Veri İmha Sebebi
 • Veri İşleme Yönetimi
 • Veri İmha Süresi
 • Üretilen Çıktı Listesi
 • Mevzuatlar
 • Sözleşmeler
 • Aksiyonlar
 • Role base kullanıcı yönetimi

Firma Yönetimi

Kurumunuzun departmanlarını tanımlayıp, kullanıcılarını oluşturabilirsiniz. KVKK süreçlerinden sorumlu kişileri sisteme tanımlayabilir görev sürelerini takip edebilirsiniz.

Çoklu Firma Yönetimi Modülü
 • Çoklu firma yönetimi ile tek uygulama üzerinden birden fazla şirketi tanımlayabilir KVKK süreçlerini ortak yönetebilirsiniz.
 • Organizasyonuna özgü süreçleri tek bir platform üzerinden yönetebilirsiniz.

 • Kullanıcı Yönetimi ve Yetkilendirme
  • Departmanlarda ve ya kurumda yer alan kullanıcıları sisteme tanımlayabilir yönetebilirsiniz.
  • Kullanıcıların sistem üzerinde yapacağı her bir işlemi yetki ağacından seçebilirsiniz.

about
about

Duyuru / Talep ve BildirimDuyuru Yönetimi
 • Departmanların veya kurumun veri envanterinde değişiklik var ise ilgilerine duyuru yapabilir, alınan aksiyonları izleyebilirsiniz.
 • Geniş duyuru yöntemi ile kurumunuza özel duyuruları sisteme tanımlayabilir ilgilerine duyuru yapabilirsiniz.

 • Talep Yönetimi
  • Veri imha taleplerinin alınmasıyla, bildirilen ihlalleri sisteme kaydedebilir, durumlarını izleyebilirsiniz.
  • Taleplere geri bildirimlerin yapılması
  • Şikayetlerin alınması
  • İhlal Bildirimi taleplerinin alınmasıyla, bildirilen ihlalleri sisteme kaydedebilir, durumlarını izleyebilirsiniz.

  • Bildirim Yönetimi
   • Taleplerde, görev atamalarında bildirimlerin yapılması
   • İşlem sonrasında geri bildirimlerin yapılması

Onay Yönetimi

Tanımlanan süreç, envanter, doküman, revizyon gibi işlemlerin yetki matrisine göre onay gönderilmesi

 • Süreç Onay Yönetimi
 • Envanter Veri Girişi Onay Yönetimi
 • Doküman Onay Yönetimi

about
about

Görev Yönetimi • Talepler sonunda alınacak aksiyonları görev olarak kullanıcı, departmana göre atayabilirsiniz.
 • Görev süreçlerini takip edebilirsiniz.

Raporlar

 • VERBİS raporlarının alınması
 • Dashbord raporları (İşlenen Kişisel Veri sayısı, Departmana göre Envanter Sayısı, Paylaşılan kişisel veri
 • Veri paylaşımı yapılan firmalara raporu
 • İhlal bildirim raporu
 • İmha bildirim raporu

about
about

Doküman Yönetimi

Farklı veri sahiplerine, farklı departmanlara göre kurumunuza özel metinleri hazırlayabilir, revizyon durumlarını tek bir platformda yürütebilirsiniz.

 • Politika Yönetimi
 • Aydınlatma Metni Yönetimi
 • Açık Rıza Metni Yönetimi
 • Doküman Revizyon Yönetimi

Risk Analizi

Uyum sürecini şekillendiren, idari ve teknik risk analizi ile panelden kolayca cevapları işleyebilir ve değerlendirebilirsiniz. Risk değeri hesaplamasında bilgi varlığı için gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik parametreleri ile riskin önemini hesaplar.

about
Bulut / SaaS - Abonelik
Teklif Alın

Bulut Bilişim Yıllık Abonelik

Teklif Al
 • Envanter Yönetimi
 • Yıllık abonelik
 • Kullanıcı sayısı 1 adet
 • İsteğe bağlı veri içe aktarma ve eğitim
On Premise
PROJE

Yerinde Kurulum

Teklif Al
 • Bankalar, Kamu Kurumları, Belediyeler, Finansal Kurumlar, Kurumsal Ticari İşletmeler için
 • Kuruma özel tasarım proje çalışması